Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Penggunaan rangka kepimpinan pengetua di Johor

Mohd. Tahir, Lokman and Sidin, Robiah (2005) Penggunaan rangka kepimpinan pengetua di Johor. In: 3rd International Qualitative Research Convention, 21-23 August 2005, Sofitel Resort, Senai Johor.

[img] PDF
169kB

Official URL: https://books.google.com.my/books/about/Proceeding...

Abstract

Kepemimpinan pengetua merupakan elemen penting dalam menentukan keberkesanan sekolah sejajar dengan peranan pengetua sebagai pentadbir, pengurus dun berakauntibiliti terhadap kejayaan sekolah khasnya di bl.dang akademik dun ko-kurikulum. Tujuan utama kajian ialah mengkaji orientasi kepemimpinan pengetua di negeri Johor. Secara spesiflknya, kajian kualitatif Lelah dirangka untuk mengenal pasti penggunaan rangka kepemimpinan utama pengetua ketika mengurus dun mentadbir berdasarkan kepada jenis sekolah. Kajian ini menggunakan model rangka kepemimpinan oleh Holman dun Deal (1992, 1997) yang terdiri rangka kepemimpinan struktural, rangka kepemimpinan sumber manusia, rangka kepemimpinan simbolik dun rangka kepemimpinan politik. Seramai 6 orang pengetua dart. 35 buah sekolah mewakili enam jenis sekolah iaitu Sekolah Menengah Teknik, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar, Sekolah Sukan Malaysia dun Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar Lelah ditemu bual dun dicerap untuk mendapatkan gambaran bagaimana rangka kepemimpinan yang dilaksanakan dun digunakan ketika mentadbir, memimpin dun menguruskan sekolah. Penganalisisan data menggunakan pakej NUDI*ST dun penentuan kebolehpercayaan data dilaksanakan dengan menggunakan m.lai pekali persetujuan Kappa Cohen. Dapatan kajian mendapati pengetua menggunakan semua empat rangka kepemimpinan ketika menguruskan sekolah berdasarkan situasi namun rangka kepemimpinan digunakan datum keperluan dun konteks yang berbeza-beza. Akhir sekali, pengetua haruslah menggunakan orientasi kepemimpinan yang sesuai dengan jenis sekolah yang dipimpin datum usaha melahirkan guru yang berkomitmen tinggi dun dinamik.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:Leadership
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education
Divisions:Education
ID Code:2216
Deposited By: Zainudin Hassan
Deposited On:04 Apr 2007 03:48
Last Modified:29 Aug 2017 08:02

Repository Staff Only: item control page