Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Kepuasan pelajar fakulti pendidikan UTM tehadap kualiti perkhidmatan di Pusat Kesihatan Utm Skudai, Johor

Kasma Azizan, Nur Azlinda and Abdul Nasir, Kamal and Boon, Yusuf (2010) Kepuasan pelajar fakulti pendidikan UTM tehadap kualiti perkhidmatan di Pusat Kesihatan Utm Skudai, Johor. edupress 2010 .

[img]
Preview
PDF
136kB

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui kepuasan pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) terhadap kualiti perkhidmatan di Pusat Kesihatan UTM Skudai, Johor. Aspek kepuasan pelajar yang dikaji adalah keberkesanan rawatan, kemudahan/fasiliti, adab interpersonal dan kebolehdapatan. Sampel kajian ini adalah berdasarkan pensampelan Krejcie dan Morgan (1970) iaitu seramai 331 orang responden yang terdiri daripada pelajar Fakulti Pendidikan UTM telah dipilih. Kajian ini berbentuk deskriptif di mana analisis data dilakukan dalam bentuk min, frekuensi, peratusan, ujian-T dan ANOVA dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 14.0. Soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian dengan nilai Alpha Cronbach adalah 0.774 yang menunjukkan bahawa kebolehpercayaan soal selidik diterima.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:14960
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:19 Sep 2011 17:09
Last Modified:19 Sep 2011 17:09

Repository Staff Only: item control page