Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Tahap penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru pelatih

Hassan, Zainuddin and Tengku Langjuna, Tengku Suhahila and Abdul Ghaffar, Mohd. Najib and Said, Hamdan (2007) Tahap penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru pelatih. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan, 2007, Kuching, Sarawak.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kertas kerja ini melihat tahap penggunaan alat bantu mengajar di kalangan gurupelatih UTM yang mengajar mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan semasalatihan mengajar. Objektif kajian ialah mengenalpasti jenis alat bantu mengajaryang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran, mendapatpandangan guru pelatih terhadap kemahiran dan kepentingan penggunaan alatbantu mengajar serta mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh guru-gurupelatih dalam penggunaan alat bantu mengajar. Seramai 40 responden terlibatdalam kajian ini. Segala data dianalisis menggunakan perisian komputer“Statistical Package for Social Science” (SPSS versi 12.0) untuk mendapatkankekerapan, peratusan dan min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahappenggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru pelatih adalah tinggi.Penggunaan bahan bercetak pada setiap kali pengajaran berada pada tahapyang tinggi dengan nilai min 4.40. Kemahiran guru pelatih dalam penggunaanalat bantu mengajar berada pada tahap tinggi iaitu pada nilai min 3.70. Manakala kepentingan alat bantu mengajar berada pada tahap yang tinggi 3.85. Terdapatbeberapa cadangan untuk meningkatkan tahap penggunaan alat bantu mengajarseperti mengadakan bengkel, kursus dan seminar.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:education, teaching aids, teacher trainers
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:14505
Deposited By: Liza Porijo
Deposited On:25 Aug 2011 04:03
Last Modified:14 Sep 2017 00:54

Repository Staff Only: item control page