Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Tahap kepercayaan guru besar/ pentadbir sekolah rendah terhadap guru : satu penilaian

Mohd. Tahir, Lokman and A. Rahman, Hamidon (2007) Tahap kepercayaan guru besar/ pentadbir sekolah rendah terhadap guru : satu penilaian. In: 5th Asean/Asian Symposium on Educational Management and Leadership, 2007, Kuala Lumpur.

Full text not available from this repository.

Abstract

Malaysia adalah salah sebuah negara yang memberi perhatian utama dalam pembangunan pendidikan dengan memberi kepekaan kepada pengurusan pendidikan yang berkesan serta kualiti dan profesionalisme guru. Bertitik tolak daripada aspirasi tersebut, kepercayaan pemimpin sekolah terhadap guru perlu dikenal pasti dalam usaha melihat sekolah mencapai kecemerlangan hasil jalinan yang positif antara pemimpin pendidikan dengan guru. Secara umum, kajian dilaksanakan adalah untuk menentukan tahap kepercayaan guru besar di sekolah kebangsaan terhadap guru berdasarkan Model Kepercayaan multi-dimensi oleh Tschannen-Moran (2004). Sampel guru besar untuk kajian ini telah dipilih melalui kaedah persampelan rawak iaitu 155 orang guru besar yang mewakili sekolah kebangsaan di seluruh negara. Kajian berbentuk tinjauan ini juga telah menggunakan soal selidik utama iaitu Principals Trust Inventory yang turut dibina oleh Tschannen-Moran yang telah diterjemahkan, dinilai ketekalan dalaman serta diubah suai untuk tujuan kajian ini. Secara keseluruhan, kajian mendapati bahawa tahap kepercayaan guru besar terhadap guru adalah pada tahap yang tinggi hasil maklum balas 154 orang guru besar. Penilaian tahap kepercayaan ini turut didapati tidak berbeza serta tidak mempunyai perkaitan dengan faktor latar belakang mereka.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:Level of trust headmaster, teachers
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:14503
Deposited By: Liza Porijo
Deposited On:25 Aug 2011 03:53
Last Modified:08 Aug 2017 07:39

Repository Staff Only: item control page