Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Tahap kemahiran ICT di kalangan guru-guru pelatih UTM

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Aris, Baharudin and Harun, Jamalludin (2007) Tahap kemahiran ICT di kalangan guru-guru pelatih UTM. In: Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM , Johor, pp. 125-149. ISBN 978-983-52-0520-0

Full text not available from this repository.

Abstract

Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi merupakan salah satu elemen penting satu untuk mencapai wawasan negara dalam melahirkan tenaga kerja yang profesional dan berkemahiran tinggi. Ini selaras dengan dengan pelan Pembangunan Pendidikan 2006-2010, yang menegaskan kemahiran ICT merupakan satu faktor penting dalam membentuk masyarakat berpengetahuan dan menjurus ke arah K-ekonomi. Kajian ini dilakukan ke atas 379 guru pelatih Fakulti Pendidikan, UTM unt uk meninjau tahap kemahiran ICT mereka. Kajian juga dilakukan terhadap faktor jantina, bidang kursus yang dikuti serta pencapaian mereka bagi melihat kesan ke atas kemahiran ICT yang dicapai.Satu set soalselidik yang telah disahkan kebolehpercayaanya telah diedarkan dan hasil analisis data didapati, min kemahiran ICT guru-guru pelatih UTM berada pada min 3.98 dan faktor bidang kursus yang diikuti, jantina, serta pencapaian (CGPA) mereka tidak mempengaruhi kemahiran ICT yang diperolehi.

Item Type:Book Section
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:14081
Deposited By: Liza Porijo
Deposited On:16 Aug 2011 09:54
Last Modified:09 Aug 2017 04:13

Repository Staff Only: item control page