Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Penilaian keberkesanan terhadap perlaksanaan program lukisan kejuruteraan dari aspek pengajaran dan pembelajaran

Azizi , Nurulhuda and Roslan, Mohammad Awang (2007) Penilaian keberkesanan terhadap perlaksanaan program lukisan kejuruteraan dari aspek pengajaran dan pembelajaran. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 181-189. ISBN 978-983-52-0519-4

Full text not available from this repository.

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran Lukisandari aspek pengjaran dan pe mbelajaran . Penilaian berpandukan kepada Model KIPP yang diperkenalkan oleh Stuffleb eam dari dimensi Input, proses dan produk. Instrumen kajian adalah soal selidik ke at as 72 responden yang terdiri dari pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah teknik di N.Sembilan, Johor dan Melaka. Data diproses dengan mengunakan program SPSS de ngan menggunakan statistik peratus dan nilai min. Hasil kajian didapati tahap keberkesanan secara keseluruhan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran adalah tinggi. Dapatan kajian ini menunjukan kemerosotan keputusan peperiksaan SPM bagi mata pala jaran Lukisan kejuruteraan bukanlah berpunca dari permasalahan dalam proses pengajaran pembelajaran guru semata-mata tetapi disebabkan elemen-lemen lain yang harus dikaji.

Item Type:Book Section
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:13821
Deposited By: Liza Porijo
Deposited On:12 Aug 2011 16:36
Last Modified:09 Aug 2017 01:05

Repository Staff Only: item control page