Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Tahap Keberkesanan Usaha-Usaha Yang Dilakukan Oleh Anggota-Anggota Bengkel Polis Marin Cawangan Selatan Dalam Meningkatan Kemahiran Membaiki Enjin Kapal

Rajuddin, Muhammad Rashid and Ab Kadir, Mohd Zulhilmi (2010) Tahap Keberkesanan Usaha-Usaha Yang Dilakukan Oleh Anggota-Anggota Bengkel Polis Marin Cawangan Selatan Dalam Meningkatan Kemahiran Membaiki Enjin Kapal. Tahap Keberkesanan Usaha-Usaha Yang Dilakukan Oleh Anggota-Anggota Bengkel Polis Marin Cawangan Selatan Dalam Meningkatan Kemahiran Membaiki Enjin Kapal . pp. 1-11. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
243kB

Abstract

Kajian ini adalah berkenaan tahap keberkesanan usaha-usaha yang dilakukan oleh anggotaanggota bengkel polis marin cawangan selatan (Johor) dalam meningkatkan kemahiran menbaiki enjin kapal. Antara usaha-usaha yang difokuskan oleh penyelidik ialah kerberkesanan usaha pembacaan yang dilakukan, keberkesanan usaha kaedah cuba jaya, keberkesanan usaha kursus atau seminar yang dihadiri dan keberkesanan bantuan rakan dalam meningkatkan kemahiran mereka. Kajian ini adalah berbentuk diskriptif yang menerangkan fenomena atau keadaan semasa dengan kaedah soal selidik. Responden terdiri daripada anggota-anggota bengkel Polis Marin Cawangan Selatan (Johor). Data-data yang telah dikumpul dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows Versi 12.0. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya tahap keberkesanan usaha-usaha yang dilakukan oleh anggotaanggota bengkel polis marin cawangan selatan dalam meningkatan kemahiran menbaiki enjin kapal berada pada tahap yang tinggi kecuali kaedah cuba jaya yang hanya berada pada tahap yang sederhana. Beberapa cadangan telah dibuat bagi menambahkan lagi keberkesanan usaha-usaha dalam meningkatkan kemahiran menbaiki enjin kapal mereka. Hasil dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu dalam kajian-kajian lanjutan dan juga membantu dalam mengetahui keberkesanan usaha-usaha lain yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme di alam pekerjaan sama ada dalam sektor awam mahupun swasta. Katakunci: kemahiran menbaiki enjin kapal, polis marin

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:kemahiran menbaiki enjin kapal, polis marin
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:11665
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:26 Dec 2010 14:15
Last Modified:26 Dec 2010 14:15

Repository Staff Only: item control page