Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, Terengganu.

Hamdan, Abdul Rahim and Mohd Azmi, Nor Syahirah (2010) Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, Terengganu. Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, Terengganu. . pp. 1-10. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
135kB

Abstract

Kajian ini dilakukan bertujuan untuk kesediaaan pelajar dalam mempelajari matapelajaranPengajian Kejuruteraan Awam. Kajian ini dilakukan di Sekolah Menengah Teknik Terengganu,Terengganu. Sampel kajian terdiri daripada 110 orang pelajar tingkatan empat sesi 2007 yang mengambilmata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialahsoal selidik kerana ia lebih praktikal dan menjimatkan masa. Nilai kebolehpercayaan instrumen kajian iniadalah ? = 0.906. Data dan maklumat yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan “StaticalPackage For Social Science” (SPSS) Versi 13.0 serta analisis deskriptif berbentuk frekuensi, peratusandan min serta analisis inferensi dalam ujian-t. Hasil kajian mendapati min keseluruhan bagi semua aspekiaitu minat pelajar, kemahiran bahasa Inggeris dan juga pengetahuan sedia ada di kalangan pelajar beradaditahap sederhana dalam mengenalpasti kesediaan pelajar dalam mempelajari matapelajaran PengajianKejuruteraan Awam. Ujian-t mendapati terdapat perbezaan pengetahuan sedia ada dan tidak terdapatperbezaan minat serta kemahiran bahasa Inggeris di antara jantina dalam mempelajari matapelajaranPengajian Kejuruteraan Awam. Hasil kajian ini boleh dilanjutkan lagi kajian-kajian yang melibatkanbilangan sampel yang lebih besar dan kajian yang lebih meluas lagi pada masa akan datang.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:kesediaaan pelajar, Pengajian Kejuruteraan Awam
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:11458
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:15 Dec 2010 22:48
Last Modified:07 Feb 2017 11:25

Repository Staff Only: item control page