Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Kepentingan konsep kendiri positif dalam pembelajaran

Abu Bakar, Zainudin and Abdullah Sani, Riyanti (2010) Kepentingan konsep kendiri positif dalam pembelajaran. SKEPEN 2010 CONFERENCE PROCEEDINGS . (Unpublished)

[img] Microsoft Word
151kB

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti bagaimanakah aspek-aspek kemahiran diri, penerimaan diri seadanya, pertuturan kendiri positif dan penglibatan orang signifikan mempengaruhi tahap pembentukan konsep kendiri positif di kalangan pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Jeram, Selangor. Kajian berbentuk deskriptif ini melibatkan sampel seramai 200 orang pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Jeram, Selangor. Instrumen kajian yang digunakan mengandungi 62 item yang dibina berdasarkan kepada skop kajian. Kebolehpercayaan soal selidik ini telah diuji dan Alpha Cronbach yang diperolehi adalah 0.8377. Data-data yang dikumpul seterusnya dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows Version 11.5. Hasil analisis daripada persoalan kajian didapati secara keseluruhannya, aspek penerimaan diri seadanya, pertuturan kendiri positif dan penglibatan orang signifikan mempunyai hubungan yang positif dalam mempengaruhi pembentukan konsep kendiri positif di kalangan responden. Manakala aspek kemahiran diri tidak mempengaruhi pembentukan konsep kendiri positif di kalangan responden. Beberapa cadangan telah dibuat untuk meningkatkan tahap pembentukan konsep kendiri pada diri pelajar. Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada pihak-pihak yang berkenaan bagi membantu meningkatkan tahap pembentukan konsep kendiri positif di kalangan pelajar sekolah menengah khususnya.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:11278
Deposited By: Dr Zainudin Abu Bakar
Deposited On:16 Dec 2010 11:22
Last Modified:11 Sep 2017 09:07

Repository Staff Only: item control page