Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Kepentingan kemahiran pengajaran amali dalam pengajaran

Abu Bakar, Zainudin and Mohd Husnan, Huszaifah (2010) Kepentingan kemahiran pengajaran amali dalam pengajaran. SKEPEN 2010 CONFERENCE PROCEEDINGS . (Unpublished)

[img] Microsoft Word
139kB

Abstract

Seorang guru yang berkualiti boleh menguasai serta merealisasikan segala kemahiran, pengetahuan dan kepakaran yang ada pada diri sendiri sebagai alat meningkatkan keberkesanan pengajaran amali di dalam bengkel. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti kemahiran guru pelatih 4SPH dalam pengajaran amali di Fakulti Pendidikan, UTM. Kajian deskriptif telah digunakan untuk mengenal pasti empat pembolehubah iaitu kemahiran melakukan kerja amali, pengurusan bengkel, kemahiran mengajar dan juga mengendalikan alat bantu mengajar. Instrumen kajian yang digunakan adalah berbentuk soal selidik yang mempunyai 40 item. Sampel kajian yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 97 orang guru-guru pelatih 4SPH. Data-data yang diperolehi diproses dengan menggunakan SPSS (Statistical Package For Social Sciences) Versi 11.5 For Windows. Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk statistik kekerapan,peratus dan nilai min. Dapatan kajian menunjukkan guru pelatih 4SPH mempunyai kemahiran yang tinggi dalam melakukan kerja amali, pengurusan bengkel, kemahiran mengajar dan juga mengendalikan alat bantu mengajar. Ini membawa maksud guru pelatih mempunyai kemahiran yang tinggi dalam melaksanakan pengajaran amali. Bagi tujuan kajian lanjutan pada masa akan datang penyelidik mencadangkan kajian permasalahan yang dihadapi oleh bakal guru untuk mengajar subjek Kemahiran Hidup di sekolah terutamanya yang melibatkan kerja amali di bengkel.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:11276
Deposited By: Dr Zainudin Abu Bakar
Deposited On:16 Dec 2010 11:23
Last Modified:11 Sep 2017 09:08

Repository Staff Only: item control page