Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Persepsi Dan Sikap Pelajar Terhadap Pendekatan Konstruktivisme Serta Kesan Terhadap Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Abu Bakar , Zainudin and Ismail, Nor Hidayatul Aini (2010) Persepsi Dan Sikap Pelajar Terhadap Pendekatan Konstruktivisme Serta Kesan Terhadap Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Persepsi Dan Sikap Pelajar Terhadap Pendekatan Konstruktivisme Serta Kesan Terhadap Pencapaian Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia . pp. 1-8. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
59kB

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi dan sikap pelajar terhadap pendekatan konstruktivisme serta kesannya terhadap pencapaian mata pelajaran Matematik. Tiga aspek utama yang dikaji iaitu persepsi pelajar terhadap konstruktivisme, sikap (emosi) pelajar terhadap konstruktivisme dan hubungan antara persepsi serta sikap terhadap pencapaian Matematik pelajar. Responden kajian terdiri daripada 75 pelajar Fakulti Pendidikan daripada program 4 SPM dan 4 SPT di UTM, Skudai. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Data maklumat yang diperolehi telah diproses dan dianalisis dengan menggunakan perisian “Stastistical Package For The Social Sciences” versi 13.0 dan penghuraian dibuat berdasarkan peratus serta nilai korelasi bagi menjawab persoalan kajian yang dikemukakan. Purata taburan peratus menggunakan tiga bahagian iaitu tinggi, sederhana dan rendah. Keputusan kajian menunjukkan persepsi pelajar terhadap pendekatan konstruktivisme adalah tinggi, manakala sikap pelajar pula berada pada tahap sederhana. Kajian ini juga mendapati tiada hubungan yang signifikan di antara persepsi dan sikap pelajar terhadap pendekatan konstruktivisme dengan pencapaian Matematik (p=0.600 dan p=0.598). Beberapa cadangan juga ada dilakukan.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:persepsi pelajar, sikap pelajar, pendekatan konstruktivisme, kesan, Matematik
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:11188
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:02 Dec 2010 13:52
Last Modified:02 Dec 2010 13:52

Repository Staff Only: item control page