Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Perdana Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, UTM.

Md. Johan , Othman and Mohd Ilias, Siti Zafirah (2010) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Perdana Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, UTM. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Perdana Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, UTM. . pp. 1-8. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
75kB

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti faktor–faktor yang mempengaruhi pemilihan profesion perguruan di kalangan Pelajar Tahun 4 Perdana Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan. Seramai 108 orang Pelajar Tahun Empat Perdana Sarjana Muda Teknologi Pendidikan (Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Jentera, dan Kemahiran Hidup) terlibat dalam kajian ini. Nilai indeks kebolehpercayaan item dalam kajian rintis yang telah dijalankan untuk soal selidik tersebut ialah 0.745. satu set soal selidik telah digunakan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Data kajian ini dianalisis menggunakan SPSS Versi 15.0 untuk mendapatkan nilai peratus, kekerapan, min dan ujian–t. Hasil analisis menunjukkan faktor minat dalaman dari aspek motivasi diri dan keyakinan diri merupakan sebab utama pemilihan kerjaya ini. Faktor kedua yang mempengaruhi pemilihan profesion ini ialah faktor minat luaran dengan aspek yang paling menonjol ialah aspek masyarakat. Faktor terakhir yang mempengaruhi pemilihan profesion perguruan ialah faktor pencapaian akademik sebelum memasuki profesion perguruan. Dapatan kajian menunjukkan responden tidak bersetuju bahawa pemilihan profesion ini adalah disebabkan kelayakan masuk yang rendah dan proses pembelajaran yang mudah. Ini menunjukkan profesion ini bukanlah dipilih sebagai pilihan yang terakhir. Kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap keseluruhan faktor pemilihan profesion perguruan antara pelajar lelaki dan perempuan.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:faktor, pemilihan profesion perguruan
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:11150
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:29 Nov 2010 13:42
Last Modified:29 Nov 2010 13:42

Repository Staff Only: item control page