Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Persepsi Guru Terhadap Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Di Sekolah Kebangsaan Kempas,Johor Bahru,Johor.

Abdul Latif, Adibah and Patchakhily, Puvaneswari (2010) Persepsi Guru Terhadap Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Di Sekolah Kebangsaan Kempas,Johor Bahru,Johor. Persepsi Guru Terhadap Perkhidmatan Makanan Di Kantin Sekolah Di Sekolah Kebangsaan Kempas ,Johor Bahru,Johor. . pp. 1-8. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
110kB

Abstract

Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti persepsi guru Sekolah Kebangsaan Kempas,Johor.Seramai 76 orang guru dari Sek Keb Kempas,Johor dipilih sebagai responden kajian ini. Kajian ini di jalankan dengan mengedarkan satu set soal selidik kepada responden.Instrumen kajian adalah dalam bentuk soal selidik dan nilai kebolehpercayaan (alpa croanbach) yang diuji melalui kajian rintis adalah ? = 0.7793.Dapatan kajian dianalisis melalui komputer dengan menggunakan perisian SPSS Statistical Package For Sosial Science 11.5 yang meliputi kekerapan, peratus, min, sisihan Piawai dan Ujian-t.Data telah dianalisa secara manual bagi soalan terbuka. Kajian mendapati bahawa pengusaha kantin ada mematuhi peraturan sanitasi. Walaubagaimana pun,menurut persepsi guru dari aspek pekerja,pekerja tidak mengamalkan amalan dan perilaku yang bersih semasa mengendalikan makanan. Harga yang di jual di kantin adalah berpatutan iaitu menepati syarat yang di tetapkan oleh pihak pentadbiran. Kantin tidak menjual pelbagai makanan. Peralatan dan kelengkapan sesuai di gunakan dan menurut persepsi guru peralatan dan kelengkapan tidak mencukupi pada waktu sibuk. Pekerja kantin member layanan yang baik kepada pelanggan. Berdasarkan Ujian-t didapati bahawa terdapat perbebezaan yang signifikan antara jantina dengan aspek yang dikaji dalam kajian ini.Kajian ini juga mencadangkan beberapa cadangan kepada pihak pengusha kantin untuk memberikan perhatian khusus terhadap aspek yang dicadangkan.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:persepsi guru, perkhidmatan makanan, kantin sekolah
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:11044
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:23 Nov 2010 10:59
Last Modified:04 Oct 2013 16:19

Repository Staff Only: item control page