Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Tahap Kesediaan Guru – Guru PKPG Kemahiran Hidup (KH) UTM Mengajar Lukisan Kejuruteraan Di Dalam Bahasa Inggeris

Mohd. Kosnin, Azlina and Md. Saleh, Zarinah (2010) Tahap Kesediaan Guru – Guru PKPG Kemahiran Hidup (KH) UTM Mengajar Lukisan Kejuruteraan Di Dalam Bahasa Inggeris. Tahap Kesediaan Guru – Guru PKPG Kemahiran Hidup ( KH ) UTM Mengajar Lukisan Kejuruteraan Di Dalam Bahasa Inggeris . pp. 1-7. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
58kB

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap kesediaan guru – guru PKPG Kemahiran Hidup (KH) UTM mengajar Lukisan Kejuruteraan Di Dalam. Aspek yang dikaji dalam kajian ini meliputi tahap kesediaan guru – guru PKPG dari aspek minat, sikap dan penguasaan mereka dalam mengajar Lukisan Kejuruteraan di dalam bahasa Inggeris. Perkaitan antara minat , sikap dan penguasaan guru – guru PKPG turut ditinjau. Sampel kajian melibatkan 112 orang responden yang sedang menuntut di UTM yang kini berada di tahun 4 SPH 2008. Soal selidik digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan data kajian. Data mentah yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian komputer SPSS 14.0 for windows. Kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai dikira. Hasil daripada kajian yang telah dilakukan mendapati responden mempunyai tahap kesediaan yang sederhana sama ada dari aspek minat, sikap dan penguasaan. Kajian juga mendapati terdapat perkaitan kuat yang signifikan antara aspek minat , sikap dan penguasaan.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Bahasa Inggeris, kesediaan guru – guru PKPG, Lukisan Kejuruteraan, mengajar
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:10904
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:08 Nov 2010 23:30
Last Modified:21 May 2017 10:28

Repository Staff Only: item control page