Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Persepsi Wanita Islam Luar Bandar Terhadap Penggunaan Wanita Dalam Iklan Di Televisyen

Alim , Ahmad Puhad and Mohd Shah @ Khalid, Azizah (2010) Persepsi Wanita Islam Luar Bandar Terhadap Penggunaan Wanita Dalam Iklan Di Televisyen. Persepsi Wanita Islam Luar Bandar Terhadap Penggunaan Wanita Dalam Iklan Di Televisyen . pp. 1-10. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
118kB

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi wanita Islam luar bandar terhadap penggunaan wanita dalam iklan di televisyen. Responden bagi kajian ini adalah wanita Islam yang tinggal Kampung Ulu Kenderong, Gerik, Perak Darul Ridzuan. Populasi bagi kajian ini adalah seramai 250 orang wanita Islam yang sudah berkeluarga. Keseluruhan populasi menjadi sempel kajian. Kajian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan set soal selidik sebagai instrumen kajian. Soal selidik bagi kajian ini adalah menggunakan skala Likert yang mengandungi 32 item soalan. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages for the Social Science (SPSS for windows) versi 12.0 bagi mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. Hasil kajian rintis menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha 0.849. Dapatan kajian menunjukkan persepsi wanita Islam luar bandar terhadap iklan di televisyen berada pada tahap min yang tinggi iaitu dengan nilai min 3.67, diikuti dengan persepsi wanita Islam luar bandar terhadap penggunaan wanita di dalam iklan dengan nilai min 3.47 berada ditahap sederhana dan tahap kesedaran wanita Islam luar bandar terhadap penggunaan wanita di dalam iklan berada pada tahap min yang tinggi iaitu dengan nilai min 3.69. Di akhir kajian, penyelidik mengemukakan beberapa cadangan kepada pihak tertentu untuk diberi perhatian terhadap masalah yang dikaji. Kajian lanjutan juga turut dicadangkan untuk penyelidikan pada masa akan datang.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:persepsi wanita Islam, penggunaan wanita dalam iklan
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:10805
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:29 Oct 2010 10:49
Last Modified:29 Oct 2010 10:49

Repository Staff Only: item control page