Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Persepsi Pelajar Tahun Akhir Aliran Teknikal Terhadap Penilaian Berterusan Untuk Matapelajaran Asas Pneumatik Dan Hidraulik Di Fakulti Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia Skudai.

Sidek , Rosni Zamudin Shah and Ahmad Azman, Ahmad Saiful Redza (2010) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Aliran Teknikal Terhadap Penilaian Berterusan Untuk Matapelajaran Asas Pneumatik Dan Hidraulik Di Fakulti Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Persepsi Pelajar Tahun Akhir Aliran Teknikal Terhadap Penilaian Berterusan Untuk Matapelajaran Asas Pneumatik Dan Hidraulik Di Fakulti Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia Skudai. . pp. 1-7. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
54kB

Abstract

Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji persepsi pelajar terhadap penilaian berterusan di Jabatan Teknikal Fakulti Pendidikan yang melibatkan pelajar – pelajar tahun akhir yang pernah mengambil matapelajaran Asas Pneumatik Dan Hidraulik. Seramai 83 orang responden yang terlibat dalam kajian ini dipilih secara rawak. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Data dianalisis dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Data analisis dengan menggunakan bantuan program aplikasi komputer Statistical Program For Social Science atau SPSS 12.0 for Windows. Elemen yang diambilkira adalah teknik pembelajaran, motivasi pelajar dan pandangan pelajar terhadap penilaian berterusan. Penganalisian dibuat secara kaedah statistik deskriptif iaitu dalam bentuk kekerapan, peratus dan min. Hasil dapatan dari penyelidikan ini menunjukkan bahawa aspek kaedah pembelajaran, motivasi dan pandangan pelajar mempunyai perhubungan yang signifikan dengan peperiksaan akhir. Dapatan ini penting kepada pihak universiti dan fakulti sendiri dalam membuat perancangan strategik dalam mengkaji semula sistem peperiksaan di universiti.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:penilaian berterusan, pneumatik dan hidraulik
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:10792
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:28 Oct 2010 19:02
Last Modified:28 Oct 2010 19:02

Repository Staff Only: item control page