Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kelas Pengajian Al-Qur’an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan JAJ

Abdullah, Abdul Hafiz and Hamsur, Nor Hidayah (2010) Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kelas Pengajian Al-Qur’an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan JAJ. Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kelas Pengajian Al-Qur’an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan JAJ . pp. 1-9. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
88kB

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui teknik yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) kelas pengajian al-Qur’an di kalangan Saudara Baru. Selain itu, untuk mengetahui faktor yang mendorong Saudara Baru mempelajari al-Qur’an serta mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh Saudara Baru dalam mempelajari al-Qur’an. Sampel kajian adalah Saudara Baru yang menghadiri kelas pengajian al-Qur’an. Populasi kajian adalah seramai 82 orang. Pemilihan sample adalah dilakukan berdasarkan seluruh populasi. Kajian yang dibuat berdasarkan pemerhatian, temu bual dan instrument soal selidik. Set soal selidik mengandungi 36 item soalan telah diedarkan kepada responden dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan min menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 12.0 for Windows. Nilai kebolehpercayaan soal selidik ialah ?=0.933. Analisis data dinyatakan dalam bentuk jadual. Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan teknik yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) kelas pengajian al-Qur’an di kalangan Saudara Baru adalah berada pada tahap tinggi dengan nilai min 4.12. Faktor-kaktor yang mendorong Saudara Baru mempelajari al-Qur’an berada pada tahap tinggi juga iaitu nilai min sebanyak 4.25. Manakala masalahmasalah yang dihadapi oleh Saudara Baru dalam mempelajari al-Qur’an berada pada tahap min sederhana iaitu 2.59. Di akhir kajian ini penyelidik telah mengemukakan beberapa cadangan sebagai panduan dan rujukan kepada pihak yang terlibat seperti kepada Saudara Baru, guru-guru dan pihak Jabatan Agama Johor (JAJ).

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:pengajaran dan pembelajaran (P&P), pengajian al-Qur’an
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:10732
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:24 Oct 2010 21:10
Last Modified:14 Aug 2017 16:07

Repository Staff Only: item control page