Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Kajian kes: tahap kreativiti bakal guru menggunakan seni grafik di kalangan pelajar tahun akhir, Jabatan Multimedia, Fakulti Pendidikan, UTM

Md Salleh , Shaharuddin and Salim Pakheri, Roslinda@Syaida (2010) Kajian kes: tahap kreativiti bakal guru menggunakan seni grafik di kalangan pelajar tahun akhir, Jabatan Multimedia, Fakulti Pendidikan, UTM. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-6. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
111kB

Abstract

Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji tahap kreativiti dan kesedaran bakal guru dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan seni grafik di kalangan pelajar tahun akhir dari Jabatan Multimedia, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Jumlah responden yang terlibat seramai 68 orang bakal guru iaitu 25 orang pelajar lelaki dan 43 orang pelajar perempuan. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik yang diubahsuai berdasarkan Ujian Pemikiran Kreatif Guilford dan Torrance untuk menguji dua kriteria sahaja iaitu keaslian dan kefasihan. Data yang diperolehi disemak dan pemarkahan diberikan berdasarkan skema yang dicadangkan oleh Guilford dan Torrance seterusnya dianalisis mengunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS). Dapatan kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya bakal guru tahun akhir dari Jabatan Multimedia di fakulti pendidikan mempunyai pemikiran tidak kreatif iaitu sebanyak 85.10% daripada keseluruhan responden. Statistik deskriptif seperti min, kekerapan dan peratusan juga menunjukkan tahap kesedaran bakal guru terhadap kepentingan grafik dalam penyampaian maklumat adalah tinggi (min =4.376). Di samping itu, keputusan kajian juga menunjukkan bakal guru mempunyai masalah dari segi kemudahan komputer untuk menyediakan bahan berbentuk grafik. Selain itu, bakal guru juga berpendapat penggunaan grafik memerlukan pengetahuan khusus untuk memberi kefahaman kepada pelajar. Usaha-usaha perlu dilakukan untuk memastikan bakal guru dapat menjadi seorang pendidik yang berfikiran kreatif bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berfikiran kreatif.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:tahap kreativiti bakal guru, jabatan multimedia
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:10646
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:20 Oct 2010 12:15
Last Modified:08 Feb 2017 12:14

Repository Staff Only: item control page