Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Persepsi Pelajar Tahun 4 SPH (Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan) (Kemahiran Hidup) Terhadap Bidang Usahawan Siswa

Hashim, Shahrin and Segar, Hemalatha (2010) Persepsi Pelajar Tahun 4 SPH (Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan) (Kemahiran Hidup) Terhadap Bidang Usahawan Siswa. Persepsi Pelajar Tahun 4 SPH (Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan) (Kemahiran Hidup) Terhadap Bidang Usahawan Siswa . pp. 1-7. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
90kB

Official URL: https://core.ac.uk/display/11785905

Abstract

Usahawan dianggap sebagai penggerak kepada pembangunan ekonomi sesebuahmasyarakat dan negara. Kajian ini merupakan satu tinjauan untuk meninjau persepsi pelajar 4 SPHterhadap bidang usahawan siswa. Persoalan kajian adalah untuk mengenalpasti perbezaan minatterhadap bidang keusahawanan berdasarkan jantina, mengenalpasti sikap pelajar terhadap bidangkeusahawanan, mengenalpasti ciri-ciri keusahawanan dalam diri pelajar dan mengenalpasti doronganyang mempengaruhi pelajar. Rekabentuk kajian yang dijalankan adalah menggunakan kaedahtinjauan berbentuk deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif perbandingan min. Instrumenkajian yang digunakan adalah soal selidik yang mempunyai 2 bahagian iaitu bahagian A adalah latarbelakang responden dan bahagian B adalah untuk menjawab persoalan kajian. Instrumen kajian yangdigunakan adalah terdiri daripada satu set soal selidik yang mengandungi 40 item soalan danmenggunakan skala Likert. Dalam kajian rintis, nilai alpha yang diperolehi adalah 0.792. Seramai126 pelajar terlibat dalam kajian ini dan data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian SPSS16.0 untuk mendapatkan keputusan. Kajian mendapati bahawa persepsi pelajar 4SPH terhadapbidang usahawan siswa masih perlu diperbaiki dan dipertingkatkan dari masa ke semasa. Aspekminat, aspek sikap, aspek ciri-ciri dan aspek dorongan yang diterima berada ditahap yang sederhana.Penambahbaikan perlu dilakukan agar mencapai ke peringkat yang lebih baik.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:usahawan siswa, persepsi pelajar
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:10534
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:10 Oct 2010 17:38
Last Modified:19 Feb 2017 15:26

Repository Staff Only: item control page