Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Persepsi Pelajar Semester Akhir 4 SPH Terhadap Penerapan Kemahiran Keusahawanan

Hashim, Shahrin and Sidi, Fadillah (2010) Persepsi Pelajar Semester Akhir 4 SPH Terhadap Penerapan Kemahiran Keusahawanan. Persepsi Pelajar Semester Akhir 4 SPH Terhadap Penerapan Kemahiran Keusahawanan . pp. 1-9. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
36kB

Official URL: https://core.ac.uk/display/11785857

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi pelajar semester akhir 4 SPH terhadappenerapan kemahiran keusahawanan. Objektif penyelidikan ini adalah mengenalpasti persepsipelajar terhadap kesedaran, sikap, amalan, dan kepentingan penerapan kemahiran keusahawanan.Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik yang mana ia mengandungi 40 item. Kajianini melibatkan responden seramai 126 pelajar semester akhir kemasukan sesi 2005/2006 4 SPH(Perdana), Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Nilai kebolehpercayaan (AlphaCronbach) bagi kajian ini adalah 0.76. Data yang diperolehi telah dikumpulkan dan dianalisismenggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) for Window Version 11.5.Analisis kajian dinyatakan dalam bentuk kekerapan, peratus dan min. Hasil kajian mendapatibahawa pelajar semester akhir 4 SPH sedar akan penerapan kemahiran keusahawanan,menunjukkan sikap yang positif terhadap kemahiran keusahawanan dan menganggap bahawapenerapan kemahiran keusahawanan di universiti adalah penting. Namun demikian, pengamalankemahiran keusahawanan adalah kurang dilaksanakan. Berdasarkan dapatan kajian ini, beberapacadangan telah dikemukakan bagi memperbaiki beberapa kelemahan dalam penerapankemahiran keusahawanan.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:persepsi pelajar, penerapan kemahiran keusahawanan
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:10484
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:06 Oct 2010 13:47
Last Modified:21 Feb 2017 11:38

Repository Staff Only: item control page