Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Kerja Sambilan

Nizar, Tamar Jaya and Abdullah, Nor Syahidah (2010) Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Kerja Sambilan. Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Kerja Sambilan . pp. 1-10. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
104kB

Abstract

Pada masa kini, kebanyakan pelajar di Universiti Teknologi Malaysia bekerja secara sambilan. Oleh yang demikian, tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti persepsi pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam) terhadap kerja sambilan. Seramai 82 orang responden daripada pelajar tahun tiga dan empat SPI terlibat dalam kajian ini. Kajian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan soal selidik yang mengandungi 30 item sebagai instrumen kajian. Analisis statistik deskriptif telah digunakan untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratus dan min. Data dianalisis menggunakan perisian Statistical Package of Social Sciences (SPSS) 14.0. Nilai kebolehpercayaan soal selidik ini ialah α = 0.897. Dapatan kajian mendapati min untuk mengetahui persepsi pelajar SPI terhadap kerja sambilan adalah 3.75. Seterusnya, faktor luaran yang mempengaruhi pelajar melakukan kerja sambilan adalah kerana faktor kewangan yang tidak mencukupi serta ingin mengurangkan beban keluarga dengan min 3.72. Secara keseluruhannya faktor dalaman lebih mempengaruhi pelajar melakukan kerja sambilan dengan nilai min sebanyak 4.13. Di akhir kajian, penyelidik mengemukakan beberapa cadangan untuk diberi perhatian terhadap masalah yang dikaji. Cadangan kajian lanjutan juga turut disarankan bagi penyelidikan pada masa akan datang.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Statistical Package of Social Sciences (SPSS), Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam)
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:10284
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:13 Sep 2010 03:18
Last Modified:05 Jun 2017 17:42

Repository Staff Only: item control page