Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Kesan penggunaan pemodelan bongkah 3-dimensi dalam pengajaran ke atas kemahiran visualisasi pelajar aliran teknikal sekolah menengah teknik

Nordin, Mohd. Safarin and Saud, Muhammad Sukri and Subari, Kamalulariffin (2008) Kesan penggunaan pemodelan bongkah 3-dimensi dalam pengajaran ke atas kemahiran visualisasi pelajar aliran teknikal sekolah menengah teknik. In: Seminar Penyelidikan Pendidikan Pasca Ijazah 2008, 25-27 November 2008, Universiti Teknologi Malaysia.

[img]
Preview
PDF
141kB

Official URL: http://www.academia.edu/1838206/Kesan_penggunaan_p...

Abstract

Kertas kerja ini membincangkan hasil kajian mengenai salah satu cara untuk meningkatkan kemahiran visualisasi pelajar-pelajar aliran teknikal di sekolah-sekolah menengah teknik melalui kaedah pengajaran tertentu di dalam mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan (LK). Kajian berbentuk kuasi-eksperimen tersebut bertujuan untuk menentukan sejauh manakah pemodelan bongkah 3D memberi kesan terhadap peningkatan kemahiran visualisasi pelajar-pelajar tingkatan empat aliran teknikal. Justeru itu, dua kumpulan pelajar dari dua buah sekolah menengah teknik daerah Johor Bahru telah dilibatkan dalam kajian berkenaan. Salah satu kumpulan pelajar adalah kumpulan eksperimen dan satu kumpulan yang lain adalah kumpulan bandingan. Responden kajian merupakan pelajar-pelajar dari dua bidang pengkhususan kejuruteraan dan mereka mengambil LK sebagai salah satu mata pelajaran elektif semasa sesi persekolahan tahun 2007. Kaedah pengajaran yang menggunakan pemodelan bongkah 3D telah direka bentuk dan dihasilkan oleh penyelidik telah didedahkan kepada pelajar-pelajar kumpulan eksperimen yang terdiri dari satu kelompok pelajar kursus pengajian kejuruteraan awam dan pengajian kejuruteraan mekanikal. Persoalan utama kajian adalah, adakah terdapat perbezaan pencapaian dalam ujian-ujian kemahiran visualisasi pelajar merentas kaedah pengajaran apabila pemboleh ubah-pemboleh ubah seperti skor pra-ujian kemahiran visualisasi, jantina dan bidang pengkhususan pelajar dikawal. Bagi mencapai maksud tersebut, analisa perbezaan min telah dilaksanakan untuk menganalisa data-data yang berkaitan dengan persoalan kajian tersebut. Pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini adalah skor pasca-ujian. Sementara itu, pemboleh ubah bebas kajian adalah skor pra-ujian dan jantina pelajar. Hasil kajian ini telah mendapati wujudnya perbezaan skor pencapaian ujian-ujian visualisasi yang bererti antara pelajar-pelajar yang telah didedahkan dengan penggunaan pemodelan bongkah 3D dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran LK berbanding pelajar-pelajar yang didedahkan dengan kaedah pengajaran konvensional. Kajian juga mendapati bahawa kaedah pengajaran yang menekankan kepada penggunaan perisian pemodelan adalah efektif khususnya ke atas kemahiran visualisasi pelajar. Di mana kumpulan pelajar yang telah diajar melalui kaedah pengajaran menggunakan pemodelan bongkah 3D memperoleh skor min pasca-ujian yang lebih tinggi berbanding pelajar-pelajar yang diajar dengan kaedah konvensional.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:kemahiran visualisasi, pemodelan bongkah 3D
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:7987
Deposited By: Noraffandy Yahaya
Deposited On:09 Mar 2009 18:17
Last Modified:20 Oct 2017 06:10

Repository Staff Only: item control page