Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Analisa kepimpinan pengetua sekolah menengah di Johor

Mohd. Tahir, Lokman and Said, Hamdan and Sidek, Rosni Zamuddin Shah and Yassin, M. Al-Muzammil and Mohd. Yusof, Sanitah (2009) Analisa kepimpinan pengetua sekolah menengah di Johor. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Full text not available from this repository.

Official URL: http://www.penerbit.utm.my

Abstract

Masyarakat meletakkan harapan yang tinggi kepada sekolah dalam usaha melahirkan warga negara yang berilmu, bermoral serta berkemahiran tinggi. Pengetua dituntut supaya memimpin sekolah dengan berkesan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam kepemimpinan pengetua. Tujuan umum kajian adalah untuk menentukan stail kepemimpinan pengetua dan secara khusus objektif kajian adalah menghuraikan stail kepemimpinan yang lazim diamalkan bersandarkan Model Empat Rangka Kepemimpinan Bolman dan Deal yang mengemukakan empat stail kepemimpinan iaitu kepemimpinan sumber manusia, kepemimpinan simbolik, kepemimpinan politik dan kepemimpinan struktural. Kajian juga cuba menerangkan kesan faktor latar belakang dan jenis sekolah terhadap stail kepemimpinan pengetua. Kajian dilaksanakan di 35 buah sekolah menengah di Johor yang merangkumi Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Menengah Teknik, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Sukan. Kaedah tinjauan menggunakan dua soal selidik utama iaitu Orientasi Kepemimpinan (Lain) dan Orientasi Kepemimpinan (Sendiri). adalah kaedah utama kajian. Sejumlah 1,705 orang guru dan 34 orang pengetua yang dipilih melalui persampelan berstrata. Kajian mendapati pengetua telah mengamalkan keempat stail kepemimpinan yang diperkatakan oleh Bolman dan Deal dan kepemimpinan sumber manusia dinilai sebagai stail kepemimpinan yang lazim diamalkan manakala kepemimpinan politik pula adalah stail kepemimpinan yang paling jarang digunakan. Kajian juga menunjukkan bahawa perbezaan dalam stail kepemimpinan pengetua adalah disebabkan oleh faktor jenis sekolah manakala ciri latar belakang pengetua tidak mempengaruhi stail kepemimpinannya. Implikasi kajian menyentuh tentang perlunya pengetua memperluas amalan kepemimpinan politik ketika mentadbir, mempertingkatkan profesionalisme diri pengetua sebagai suri teladan dan menerapkan ilmu pengurusan emosi dalam modul latihan kepengetuaan.

Item Type:Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords:kepemimpinan, pengetua sekolah menengah, demografi
Subjects:Q Science > Q Science (General)
Divisions:Education
ID Code:7870
Deposited By: Noor Aklima Harun
Deposited On:20 Feb 2009 03:17
Last Modified:14 Aug 2017 00:54

Repository Staff Only: item control page