Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Item Removed

You seem to be attempting to access an item that has been removed from the repository.

There is an alternative version of the item you are trying to access:
Yahaya, Azizi and Abd. Rahhman, Hamdan Prngupayaan Dalam Pengurus Sekolah: Satu Tinjauan Di Kalangan Pengurus Pertengahan Di Sekolah Menengah Di BANDAR Johor Bahru. In: Seminar Kebangsaan Kepengetuaan, October 2004, Institut Aminuddin Baki. (Unpublished)