Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Ilmu ukur dan pemetaan

Abd. Rasid, Kamaruzaman (2006) Ilmu ukur dan pemetaan. Documentation. Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi, Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi.

[img] PDF
425kB

Abstract

Buku ini mengandungi beberapa bab iaitu bab 1 senarai isi kandungan, pengenalan, pengenalan, pengkelasan ilmu ukur, cabang-cabang ilmu ukur, prinsip-prinsip asas ilmu ukur, unit ukuran, bab 2 pengukuran jarak, pengenalan, jarak, alat-alat dalam kerja ukur rantai, kesilapan dalam pengukuran, masalah halangan dan cara-cara mengatasi, pelbagai masalah kerja ukur, kerja ukur rantai, pengambilan ofset, cara-cara mencatat kerja ukur rantai, melukis pelan daripada catatan buku kerjaluar, ukur kompas - pengukuran sudut dan bering, pengenalan, alat kompas berprisma, kegunaan dan penggunaan kompas, prinsip-prinsip asas, kaedah-kaedah ukur kompas, kebaikan ukur kompas, pelaras tarikan tpmpatan, membuat plot, masalah selisih dalam memelot terabas, bab 4 terabas teodolit, pengenalan, teodolit, terabas, prosidur kerjaluar, kerja hitungan, punca selisih dalam pengukuran sudut, bab 5 ukur aras, pengenalan, tujuan ukur aras, istilah-istilah dalam ukur aras, prinsip asas binaan alat aras, jenis alat aras, setaf aras, pelarasan sementara dan tetap, kaedah penentuan ketinggian, konsep ukur aras, prosidur keijaluar, kaedah pembukuan, ukur aras staf terbalik (inverted levelling), selisih-selisih dalam ukur aras, kesimpulan, tekimeter, pengenalan, tujuan dan kegunaan, prinsip asas pengukuran tekimeter, sistem tekimeter, prinsip asas sistem stadia, cara mendirikan setaf, aturcara menjalankan kerja, kaedah keija, punca-punca selisih dalam ukur tekimeter, ketepatan daripada cerapan stadia, kontor, pengenalan, sifat-sifat dan pola-pola kontor, kegunaan peta dan pelan kontor, alat-alat yang digunakan untuk membuat kontor, cara-cara membuat kontor, keluasan dan isipadu, pengenalan, keluasan kawasan bersempadan lurus, keluasan kawasan tidak bersempadan lurus, hitungan isipadu.

Item Type:Monograph (Documentation)
Subjects:T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Divisions:Geoinformation Science And Engineering (Formerly known)
ID Code:4462
Deposited By: Tajul Ariffin Musa
Deposited On:02 Nov 2007 08:49
Last Modified:23 Aug 2017 07:40

Repository Staff Only: item control page