Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Kreativiti di kalangan pelajar sains

Arshad, Mohamad Yusof and Alias , Siti Hajar Kreativiti di kalangan pelajar sains. UNSPECIFIED . (Unpublished)

Full text not available from this repository.

Abstract

Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengukur tahap kreativiti di kalangan pelajar program sains di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya pelajar program sains di Fakulti Pendidikan mempunyai pemikiran tidak kreatif iaitu sebanyak 85.10% daripada keseluruhan responden. Keputusan Ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan antara tahap kreativiti merentasi jantina (p=0.519). Hasil analisis statistik ANOVA pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kreativiti merentasi pencapaian akademik (p=0.419). Daripada dapatan kajian mendapati tahap kreativiti yang rendah di kalangan pelajar program sains di Fakulti Pendidikan yang merupakan bakal-bakal guru akan menjejaskan proses penyampaian ilmu di dalam kelas kelak.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:21935
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:30 Jan 2012 07:37
Last Modified:08 Feb 2017 03:41

Repository Staff Only: item control page