Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Tahap kefahaman pelajar dalam tajuk ungkapan algebra

Ali, Marlina and Abu Bakar, Nurulhuda (2012) Tahap kefahaman pelajar dalam tajuk ungkapan algebra. Journal of Science & Mathematics Education, 4 . (Unpublished)

Full text not available from this repository.

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui tahap kefahaman pelajar terhadap tajuk di kalangan pelajar tingkatan empat Sek. Men. Keb. Kolam Air, Batu Pahat, Johor Darul Takzim dalam tajuk Ungkapan Algebra. Alat kajian yang digunakan ialah Ujian Diagnostik Ungkapan Algebra. Nilai kebolehpercayaan alat kajian ini ialah ? = .842. Stastistik deskriptif seperti min dan peratusan serta statistik inferensi seperti ujian-t dan korelasi pearsonr telah digunakan untuk menganalisis data. Dapatan kajian menunjukkan tahap kefahaman keseluruhan pelajar dalam tajuk Ungkapan Algebra adalah pada tahap sederhana. Di samping itu, keputusan menunjukkan tahap kefahaman dalam tajuk Ungkapan Algebra pelajar tingkatan empat merentas jantina adalah tidak bererti pada aras .05.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:21238
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:13 Jan 2012 09:37
Last Modified:11 Sep 2017 01:15

Repository Staff Only: item control page