Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Penerapan kemahiran generik di kalangan pelajar

Mohd. Zaid, Norasyikin and Abdul Wahab, Nurul Huda Penerapan kemahiran generik di kalangan pelajar. Journal of Science & Mathematics Education, 4 . (Unpublished)

Full text not available from this repository.

Abstract

Kemahiran generik merupakan kemahiran tambahan yang perlu diberi perhatian di dalam usaha melahirkan modal insan yang mampan dan berkualiti tinggi sejajar dengan misi teras kedua di dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9). Kajian rintis yang dilakukan untuk melihat nilai kebolehpercayaan instrumen kajian memberikan nilai alpha cronbach, ?=0.856. Data dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 11.0 (Statistical Package For Social Science Version 11.0) untuk dipersembahkan di dalam bentuk jadual berdasarkan kekerapan, peratusan dan min. Dapatan kajian menunjukkan tahap penerapan kemahiran generik dan persepsi pelajar terhadap kepentingan kemahiran generik berada pada tahap tinggi dengan min 3.97 dan min 4.43.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:21236
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:13 Jan 2012 09:28
Last Modified:08 Feb 2017 04:28

Repository Staff Only: item control page