Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Kemahiran generik pelajar semasa latihan industri

Mohamad Noor , Norani and Mohamad Shahi, Norshahima Kemahiran generik pelajar semasa latihan industri. UNSPECIFIED, 4 . (Unpublished)

Full text not available from this repository.

Abstract

Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik. Seramai 69 orang pelajar Perdana (PTK) dalam jurusan Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam, Elektrik dan Mekanikal) tahun empat di UTM dipilih sebagai sampel. Kajian rintis dijalankan kepada 10 orang pelajar dan nilai alpha cronbach yang diperolehi adalah 0.9. Data-data telah dianalisis secara deskriptif menggunakan perisian SPSS (Statistical Package For Sosial Science, Version 13.0 for Windows) untuk mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. Hasil kajian menunjukkan majoriti responden menyedari bahawa kemahiran generik seperti kemahiran kerja berpasukan adalah penting bagi mereka serta telah menerapkannya melalui kaedah-kaedah seperti menyelesaikan masalah berdasarkan kesilapan terdahulu dan berbincang dalam menyelesaikan masalah.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:20997
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:03 Jan 2012 03:26
Last Modified:08 Feb 2017 03:20

Repository Staff Only: item control page