Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Penguasaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian dalam Matematik

Md. Noor, Norah and Fen, Hii Ching Penguasaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian dalam Matematik. UNSPECIFIED, 4 . (Unpublished)

Full text not available from this repository.

Abstract

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti hubungan di antara tahap penguasaan bahasa Inggeris dengan pencapaian Matematik di kalangan pelajar tahun dua fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Kajian rintis turut dilakukan bertujuan untuk menentukan kebolehpercayaan item dan dapatan nilai yang diperolehi ialah 0.956. Statistik deskritif dan kolerasi digunakan untuk menganalisis data. Hasil analisis deskritif mendapati tahap penguasaan bahasa Inggeris responden bagi keempat-empat aspek utama iaitu pendengaran, pertuturan, pembacaan dan penulisan masing-masing berada pada tahap sederhana. Berpandukan kepada analisis kolerasi Pearson, ternyata tahap penguasaan pelajar tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian Matematik

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:20273
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:27 Dec 2011 08:46
Last Modified:08 Feb 2017 03:02

Repository Staff Only: item control page