Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Faktor Pendorong Pemilihan Kerjaya Perguruan

Ripin, Mohd Nasir and Abdul Fatakh, Ana Farina Faktor Pendorong Pemilihan Kerjaya Perguruan. unspecified, 4 . (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
104kB

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji faktor-faktor pendorong pemilihan kerjaya perguruan di kalangan pelajar tahun satu. Instrumen kajian yang digunakan adalah berbentuk soal selidik yang mengandungi 35 item soalan. Nilai kebolehpercayaan instrumen kajian ini ialah ?=0.899. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 12.0 bagi mendapatkan kekerapan, peratusan dan min data. Dapatan kajian menunjukkan faktor pendorong pemilihan kerjaya perguruan yang paling tinggi ialah faktor peribadi iaitu dengan nilai min 4.00. Secara keseluruhannya hasil kajian menunjukkan responden memberi persepsi yang positif terhadap aspek yang dikaji.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:20255
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:25 Dec 2011 10:57
Last Modified:25 Dec 2011 10:57

Repository Staff Only: item control page