Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Penguasaan kemahiran memerhati dan kemahiran meramal dalam mata pelajaran Sains

Ibrahim, Mohd Ali and Husain , Rohiza Penguasaan kemahiran memerhati dan kemahiran meramal dalam mata pelajaran Sains. (Unpublished)

Full text not available from this repository.

Abstract

Kajian ini bertujuan mengetahui penguasaan kemahiran memerhati dan kemahiran meramal dalam mata pelajaran Sains dikalangan pelajar Tahun Lima merentas bahasa, sikap dan pencapaian dalam peperiksaan setara. Dalam kajian ini, penguasaan yang dimaksudkan meliputi faktor pengetahuan dan kefahaman pelajar dalam kemahiran – kemahiran tersebut. Responden kajian terdiri daripada 148 orang pelajar tahun lima di daerah Johor Bahru. Dua jenis alat kajian yang digunakan dalam kajian ini iaitu soal selidik yang mengandungi 25 item soalan dan Ujian Penguasaan Kemahiran Memerhati dan Meramal yang mengandungi 10 soalan objektif. Nilai kebolehpercayaan bagi alat kajian ini adalah ? = 0.84. Data dianalisis secara deskriptif dan inferensi. Statistik deskriptif digunakan bertujuan untuk mengenalpasti taburan frekuensi responden yang terlibat manakala statistik inferensi pula adalah untuk mengenalpasti perbezaan antara faktor pengetahuan dan kefahaman terhadap bahasa, sikap dan pencapaian responden. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor pengetahuan dan kefahaman terhadap bahasa, sikap dan pencapaian responden dalam peperiksaan setara. Oleh itu, adalah dicadangkan supaya kajian ini dapat diteruskan dengan meluaskan skopnya agar keputusannya dapat dilihat dengan lebih menyeluruh.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:20216
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:25 Dec 2011 17:45
Last Modified:25 Dec 2011 17:45

Repository Staff Only: item control page