Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Pengintegrasian ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Bakar, Md. Nor and A. Hadi, Rashita Pengintegrasian ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik. Journal of Science & Mathematics Education, 4 . (Unpublished)

Full text not available from this repository.

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau tahap perlaksanaan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik di kalangan guru Matematik. Tiga aspek telah dikaji bagi menjawab persoalan kajian ini iaitu tahap pengintegrasian ICT di kalangan guru Matematik, kesesuaian kursus ICT yang ditawarkan oleh pihak sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah kepada guru Matematik dan faktor-faktor yang menjadi penghalang kepada pengintegrasian komputer di kalangan guru Matematik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik asas iaitu kekerapan, peratus, dan min. Dapatan kajian mendapati tahap pengintegrasian ICT di kalangan guru Matematik dalam pengajaran dan pembelajaran berada di tahap yang rendah. Matematik bukanlah disebabkan faktor dalaman yang ada pada diri mereka tetapi ia berpunca daripada faktor-faktor luaran seperti kemudahan ICT yang tidak sempurna dan kekurangan latihan ICT sejak peringkat pengajian hinggalah ke peringkat perkhidmatan.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:19992
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:20 Dec 2011 08:23
Last Modified:08 Feb 2017 04:27

Repository Staff Only: item control page