Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Cabaran guru-guru pelatih

Buntat, Yahya and Omar, Norhaya Cabaran guru-guru pelatih. Journal of Science & Mathematics Education, 4 . (Unpublished)

Full text not available from this repository.

Abstract

Kajian ini dijalankan dengan mengedarkan satu set soal selidik yang megandungi 36 item kepada responden. Data telah dianalisis secara statistik deskriptif dengan menggunakan program Statistical Package For Social Sciences (SPSS) 13.0 For Windows dan dipersembahkan dalam nilai kekerapan, min dan peratusan. Nilai Alpha Cronbach yang diperolehi melalui kajian rintis ialah 0.889. Hasil kajian mendapati bahawa responden menghadapi cabaran daripada semua aspek yang dikaji iaitu aspek pengajaran teori dalam bilik darjah, beban tugas, penyeliaan oleh pensyarah serta guru pemimbing dan juga cabaran dari aspek kemudahan yang ada.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:19916
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:19 Dec 2011 04:56
Last Modified:08 Feb 2017 04:27

Repository Staff Only: item control page