Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Hubungan antara personaliti Islamik, sikap belajar dan pencapaian akademik pelajar Islam tahun akhir fakulti pendidikan, UTM Skudai

Othman, Nooraini and Mohd. Noor, Noor Idahwati (2009) Hubungan antara personaliti Islamik, sikap belajar dan pencapaian akademik pelajar Islam tahun akhir fakulti pendidikan, UTM Skudai. Other thesis, Faculty of Education, UTM.

[img] Microsoft Word
79kB

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan personaliti Islamik, sikap belajar dan pencapaian akademik pelajar. Dalam personaliti Islamik, terdapat dua aspek personaliti yang diukur iaitu aspek Ibadah dan Amanah. Responden kajian ini adalah pelajar Islam tahun akhir Fakulti Pendidikan, UTM Skudai iaitu seramai 127 orang. Satu set soal selidik yang mengandungi 67 item telah diedarkan dan dikumpul semula daripada responden. Analisis deskriptif telah digunakan untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratus dan min dengan menggunakan perisian SPSS versi 15. Selain itu analisis juga dilakukan dengan kaedah statistik inferensi (korelasi Spearmen dan Pearson) untuk melihat hubungan. Ujian-t digunakan untuk melihat perbezaan ciri personaliti Islamik berdasarkan jantina. Satu kajian rintis telah dilakukan terlebih dahulu untuk melihat kebolehpercayaan soal selidik. Nilai Cronbach’s Alpha yang diperolehi ialah 0.92, 0.93 dan 0.93. Hasil analisis menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara personaliti Islamik, sikap belajar dengan pencapaian akademik. Namun demikian, analisis mendapati terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara personaliti Islamik dengan sikap belajar pelajar. Di samping itu juga, kajian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam ciri-ciri personaliti Islamik berdasarkan jantina. Beberapa cadangan telah dikemukakan untuk membantu pembentukkan personaliti Islamik di kalangan responden Islam.

Item Type:Thesis (Other)
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:14426
Deposited By: Dr. Nooraini Bt Othman
Deposited On:24 Aug 2011 07:30
Last Modified:24 Aug 2011 07:30

Repository Staff Only: item control page