Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Gaya pengurusan konflik guru dalam kalangan guru besar sekolah rendah daerah Johor Bahru

Mohd Tahir, Lokman and Abd Kadir, Normah (2011) Gaya pengurusan konflik guru dalam kalangan guru besar sekolah rendah daerah Johor Bahru. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-9. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
58kB

Abstract

Konflik merupakan fenomena semulajadi yang dialami oleh setiap individu yang berinteraksi dengan individu lain. Setiap orang mempunyai gaya tersendiri dalam menguruskan konflik mengikut kesesuaian dan keadaan. Maka kajian ini cuba meneliti gaya penyelesaian konflik yang digunakan oleh guru besar menggunakan lima kaedah yang dikemukan dalam model Thomas-Kilmann iaitu gaya persaingan, kolaborasi, mengelak, akomodasi dan tolak ansur. Soal selidik yang digunakan adalah diadaptasi daripada Model Konflik Thomas – Kilmann. Populasi kajian adalah 88 orang guru besar sekolah rendah daerah Johor Bahru yang dipilih sebagai responden. Bagi menilai dapatan kajian ini, dua jenis statistik yang digunakan iaitu statistic deskriptif mendapatkan jumlah skor, min dan peratus. Manakala statistik inferensi untuk pengujian hipotesis iaitu menggunakan Ujian-t dan ANOVA. Analisis deskriptif menunjukkan bahawa min pengurusan konflik adalah gaya kolaborasi yang paling digemari dan min gaya persaingan paling kurang digemari. Data daripada pengujian hipotesis juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara faktor jantina, umur, taraf akademik, tempoh perkhidmatan sebagai guru besar dan keterlibatan kursus pengurusan konflik dengan gaya pengurusan konflik guru besar sekolah rendah daerah Johor Bahru.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:konflik, guru, guru besar
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:11974
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:10 Feb 2011 02:10
Last Modified:08 Feb 2017 04:14

Repository Staff Only: item control page