Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Persepsi Guru Sains PPSMI Terhadap Masalah Perlaksanaan Pengajaran Subjek Sains (PPSMI) Di Sekolah Rendah Kawasan Skudai, Johor Bahru.

Nordin, Aziz and Yang, See Boon (2010) Persepsi Guru Sains PPSMI Terhadap Masalah Perlaksanaan Pengajaran Subjek Sains (PPSMI) Di Sekolah Rendah Kawasan Skudai, Johor Bahru. Persepsi Guru Sains PPSMI Terhadap Masalah Perlaksanaan Pengajaran Subjek Sains (PPSMI) Di Sekolah Rendah Kawasan Skudai, Johor Bahru. . pp. 1-7. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
37kB

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi guru sain PPSMI terhadap perlaksanaan pengajaran matapelajaran sains di Sekolah Rendah di kawasan Skudai, Johor Bahru. Dalam kajian ini, aspek yang dikaji adalah persepsi guru dari segi faedah, pendedahan maklumat serta masalah-masalah yang dihadapi. Sampel kajian melibatkan 87 orang guru sains (PPSMI) di enam belas sekolah rendah di kawasan Skudai, Johor. Instrumen kajian digunakan adalah soal selidik untuk mendapatkan data. Data mentah dianalisis dengan menggunakan Perisiaan komputer SPSS 14.0 for window. Peratusan, min dan sisihan piawai dikira. Dapatan kajian menunjukkan respoden mempunyai persepsi yang rendah terhadap perlaksanaan pengajaran mata pelajaran sains dalam bahasa Inggeris dari segi pendedahan maklumat dan faedahnya. Masalahmasalah yang dihadapi pula berada pada tahap sederhana. Perkaitan antara masalah dengan persepsi guru adalah signifikan. Katakunci : guru sains, PPSMI

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:guru sains, PPSMI
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:11669
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:27 Dec 2010 03:56
Last Modified:27 Dec 2010 03:56

Repository Staff Only: item control page