Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, Terengganu.

Hamdan, Abdul Rahim and Mohd Azmi, Nor Syahirah (2010) Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, Terengganu. Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, Terengganu. . pp. 1-10. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
135kB

Abstract

Kajian ini dilakukan bertujuan untuk kesediaaan pelajar dalam mempelajari matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam. Kajian ini dilakukan di Sekolah Menengah Teknik Terengganu, Terengganu. Sampel kajian terdiri daripada 110 orang pelajar tingkatan empat sesi 2007 yang mengambil mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik kerana ia lebih praktikal dan menjimatkan masa. Nilai kebolehpercayaan instrumen kajian ini adalah ? = 0.906. Data dan maklumat yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan “Statical Package For Social Science” (SPSS) Versi 13.0 serta analisis deskriptif berbentuk frekuensi, peratusan dan min serta analisis inferensi dalam ujian-t. Hasil kajian mendapati min keseluruhan bagi semua aspek iaitu minat pelajar, kemahiran bahasa Inggeris dan juga pengetahuan sedia ada di kalangan pelajar berada ditahap sederhana dalam mengenalpasti kesediaan pelajar dalam mempelajari matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam. Ujian-t mendapati terdapat perbezaan pengetahuan sedia ada dan tidak terdapat perbezaan minat serta kemahiran bahasa Inggeris di antara jantina dalam mempelajari matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam. Hasil kajian ini boleh dilanjutkan lagi kajian-kajian yang melibatkan bilangan sampel yang lebih besar dan kajian yang lebih meluas lagi pada masa akan datang. Katakunci: kesediaaan pelajar, Pengajian Kejuruteraan Awam

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:kesediaaan pelajar, Pengajian Kejuruteraan Awam
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:11458
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:15 Dec 2010 14:48
Last Modified:15 Dec 2010 14:48

Repository Staff Only: item control page