Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Gemilang 7: suatu kegagalan atau kejayaan jika dilihat dari sudut proses pengurusan strategik?

Abu Bakar, Zainudin and Buang, Ismail (2008) Gemilang 7: suatu kegagalan atau kejayaan jika dilihat dari sudut proses pengurusan strategik? NATICOME 2008 CONFERENCE PROCEEDINGS . (Unpublished)

[img] Microsoft Word
82kB

Abstract

Pendidikan merupakan suatu usaha berterusan untuk melahirkan insane yang seimbang daripada segi rohani, jasmani, emosi, intelek dan sahsiah. Justru dalam proses pendidikan khususnya pengajaran pembelajaran, penggemblingan tenaga kearah pencapaian matlamat pendidikan perlu sekata. Jurang perbezaan daripada segi peluang dan kemudahan yang dapat diberikan perlulah seimbang dan adil. Tanpa mengira di mana pelajar tersebut bersekolah sama ada di Bandar atau di Bandar, mereka berhak mendapat perkhidmatan dan peluang yang sama. Kertas kerja ini meninjau keberkesanan program Gemilang 7 (G7) yang telah dijalankan di daerah Segamat. Program G7 merupakan usaha penggemblingan sumber pendidikan seperti kemudahan asas, sumber manusia, buku-buku, rujukan, dan lain-lain kemudahan daripada 7 buah sekolah yang telah dikategorikan sebagai sekolah kurang murid. Empat aspek utama yang menjadi fokus kajian ini adalah tahap kemudahan fizikal, tahap sumber manusia, tahap peralatan dan bahan, dan tahap kemudahan buku-buku dan bahan rujukan. Selain daripada itu komen-komen tentang permasalahan yang dihadapi juga telah diperolehi. Melalui program G7 ini ketujuh-tujuh buah sekolah telah melakukan perkongsian kemudahan dan sumber-sumber tersebut untuk memudahkan proses prngajaran pembelajaran dilakukan. Responden kajian seramai 7 orang adalah merupakan guru besar di tujuh buah sekolah yang dikaji. Data-data telah dikumpul dengan menggunakan soal selidik. Data yang dikumpul telah dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan peratus persetujuan responden. Hasil kajian mendapati tahap kemudahan fizikal bagi tiap-tiap sekolah yang terlibat adalah berada pada tahap yang sederhana (51.7%). Manakala aspek sumber manusia, peralatan dan buku-buku rujukan berada pada tahap rendah (masing-masing 21.7%, 38.33%, dan 36.7%). Komen daripada responden pula menjelaskan bahawa perkongsian yang dilakukan (G7) sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kekurangan yang dialami oleh sekolah-sekolah mereka yang dikategorikan sebagai sekolah kurang murid (SKM). Beberapa kesimpulan dan cadangan ada juga dikemukakan.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:11273
Deposited By: Dr Zainudin Abu Bakar
Deposited On:16 Dec 2010 03:24
Last Modified:27 Sep 2017 08:06

Repository Staff Only: item control page