Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan guru pelatih fakulti pendidikan UTM

Abu Bakar, Zainudin and Abu, Mohd Salleh and Kamaruddin, Meor Ibrahim and Ibrahim, Mohd Ali and Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri and Bunyamin, Muhamad Abdul Hadi (2009) Penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan guru pelatih fakulti pendidikan UTM. JPPG 2009 CONFERENCE PROCEEDINGS . (Unpublished)

[img] Microsoft Word - Submitted Version
116kB

Abstract

Kajian ini dijalankan dengan tujuan mengenalpasti tahap penguasaan kemahiran insaniah bakal-bakal guru di Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Seramai 179 orang telah terlibat dalam kajian ini. Mereka terdiri daripada Pengetua, Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, dan Guru Pembimbing yang terlibat secara langsung membimbing guru-guru pelatih UTM semasa mereka berada di sekolah menjalani latihan mengajar. Instrumen yang digunakan dibangunkan oleh Urusetia Latihan Praktik, Fakulti Pendidikan, UTM. Atribut kemahiran yang dinilai adalah berdasarkan kepada Tujuh Atribut Kemahiran Insaniah UTM iaitu Kemahiran Komunikasi, Kerja Berkumpulan, Penyelesaian Masalah, Kebolehsuaian, Pembelajaran Sepanjang Hayat, Etika dan Integriti, dan Penghargaan Kendiri. Hasil kajian mendapati bahawa tahap penguasaan kemahiran insaniah guru-guru pelatih UTM sesi 2008/2009 berada pada tahap tinggi (min = 4.2; SD = 0.48). Tahap penguasaan kemahiran insaniah mengikut atribut pula tidak menunjukkan perbezaan yang ketara, kecuali bagi atribut penyelesaian masalah yang berada pada tahap sederhana (min = 3.70; SD = 0.48). Atribut Etika dan Integriti mencatatkan min tertinggi (min = 4.52; SD = 0.53), diikuti oleh Kebolehsuaian (min = 4.47; SD 0.54), Kerja Berkumpulan (min = 4.29; SD = 0.57), Pembelajaran Sepanjang Hayat (min = 4.19; SD = 0.59), Penghargaan Kendiri (min = 4.11; SD 0.56), dan Kemahiran Berkomunikasi (min = 4.06; SD = 0.56). Dapatan ini menunjukkan bakal-bakal guru Fakulti Pendidikan UTM telah menguasai kemahiran insaniah yang diperlukan dalam kerjaya sebagai seorang guru. Kajian ini juga mendapati program perguruan di Fakulti Pendidikan UTM berkesan membentuk kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar-pelajarnya. Walau bagaimanapun kemahiran menyelesai masalah masih perlu dipertingkatkan supaya bakal-bakal guru lebih berupaya menangani permasalahan yang wujud di sekolah kelak.

Item Type:Article
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:11257
Deposited By: Dr Zainudin Abu Bakar
Deposited On:10 Dec 2010 01:22
Last Modified:27 Sep 2017 07:25

Repository Staff Only: item control page