Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Pembinaan Kecemerlangan Diri Pimpinan Pelajar Menerusi Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Hassan, Johari and A. Safar, Sutinah (2010) Pembinaan Kecemerlangan Diri Pimpinan Pelajar Menerusi Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Pembinaan Kecemerlangan Diri Pimpinan Pelajar Menerusi Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai . pp. 1-8. (Unpublished)

[img]
Preview
PDF
138kB

Abstract

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat perkaitan pembinaan kecemerlangan diri pimpinan pelajar menerusi penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Ia juga untuk melihat hubungan di antara aspek kecemerlangan diri bagi pembinaan sahsiah diri dengan kepimpinan dan kepimpinan dengan aktiviti akademik. Kajian ini juga untuk melihat perbezaan aspek kepimpinan diri responden Kajian ini berbentuk deskriptif yang melibatkan 166 orang pelajar yang memegang pelbagai jawatan dalam aktiviti kokurikulum di UTM dengan menggunakan kaedah rawak mudah. Instrumen kajian merupakan set soal selidik dengan tahap kebolehpercayaan 0.75. Data di kumpul dan dianalisis menggunakan SPSS 10.0 untuk mendapatkan frekuensi, peratus, min, ujian-t dan korelasi, dan kemudiannya dipersembahkan dalam bentuk jadual. Dapatan kajian menunjukkan responden memberi maklum balas positif terhadap pembinaan sahsiah diri, kepimpinan dan aktiviti akademik menerusi aktiviti kokurikulum dengan skor min keseluruhan adalah 4.13. Melalui ujian korelasi pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua-dua hubungan yang dikaji. Daripada segi jantina, ujian-T menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek kepimpinan diri responden. Pada keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa pembinaan kecemerlangan diri menerusi penglibatan dalam kokurikulum di kalangan pemimpin pelajar di Universiti Teknologi Malaysia adalah positif. Katakunci : kecemerlangan diri pimpinan pelajar, penglibatan dalam aktiviti kokurikulum

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:kecemerlangan diri pimpinan pelajar, penglibatan dalam aktiviti kokurikulum
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:10788
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:27 Oct 2010 15:54
Last Modified:27 Oct 2010 15:54

Repository Staff Only: item control page