Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Bab 8 : Gaya pembelajaran pelajar terhadap subjek kimia

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin and Salim, Irma Syah (2010) Bab 8 : Gaya pembelajaran pelajar terhadap subjek kimia. In: Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia, pp. 1-6. ISBN 978-983-52-0532-3

[img]
Preview
PDF
38kB

Abstract

Malaysia sebagai sebuah negara yang seda ng berusaha mencapai taraf negara maju menjelang tahun 2020, telah meletakkan bidang sains da n teknologi sebagai sa lah satu pra-syarat bagi mencapai hasrat tersebut selaras de ngan perkembangan pendidikan sains yang berlaku secara sejagat, untuk memberi dimensi baru ke at as proses pengajaran dan pembelajaran sains. Usaha ini wajar dilaksanakan bagi membina ma syarakat saintifik yang progresif, inovatif dan berpandangan jauh. Matlamat ini selari deng an matlamat pendidikan sains yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang memb eri tumpuan kepada ti ga aspek iaitu memupuk dan mengekalkan minat terhadap subjek berkaitan bidang sains, menyediakan peluang memasuki bidang sains dan menyediakan segala keperlua n bagi menghasilkan prestasi tinggi dalam pendidikan sains (Matnor, 1995). Oleh itu, kemahi ran menyelesaikan masalah dalam sains perlu dikuasai oleh pelajar agar mereka boleh me njana idea dalam konteks situasi penyelesaian masalah harian. Bidang sains seperti kimia perlu dikuasai oleh pelajar dengan baik kerana penghasilan dan penggunaan kimia dalam kehidupan seharian banyak membawa kesan, sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat dan alam sekitar. Kimia bermaksud sains unsur dan sebatian, yang melibatkan kajian terhadap jirim (secara makroskopik dan mikroskopik), interaksi antara bahan, penghasilan da n penggunaan bahan (Abu Hassan, 2003). Kimia mempunyai kaitan yang rapat dengan kehidupan manusia. Contohnya, kajian yang dilakukan terhadap sifat beberapa logam tertentu dapat membantu ahli kimia membentuk beberapa aloi dengan cara menyepa dukan beberapa jenis logam yang berbeza, untuk menghasilkan bahan yang lebih ekonomi dan mempunyai ketahanan yang tinggi. Kimia adalah sesuatu yang istimewa dan menakjubkan yang dapat menenang dan menyenangkan pemikiran jika dikuasai dengan baik. Sumbangan kimia dalam kehidupan seharian sangat banyak, dari penerokaan di dasar laut dan bumi sehinggalah ke pada penerokaan ke angkasa lepas. Kimia juga mempunyai aspek keindahan ( aesthetic ) dan dramatik, contohnya dari keindahan hablur yang terbentuk dari susunan atom dan molekul yang simetri. Di samping itu, masalah kelemahan pelajar dalam menguasai dan menyelesaikan masalah kimia merupakan suatu masalah yang boleh memb eri pandangan yang negatif terhadap subjek ini. Pelajar yang tidak dapat menguasai formula dan persamaan kimia serta simbol kimia turut menghadapi masalah apabila mempelajari kimia (Don, 1992). Sebagai sebuah negara yang pesat memban gun, sistem pendidika n Malaysia perlu dinamik, melalui perlaksanaan kurikulum yang sesuai dan kema s sejajar dengan cita-cita dan matlamat negara. Sehubungan itu, kurikulum kimi a perlu diolah dengan teliti agar dapat melahirkan pelajar yang mempunyai pengeta huan dan kemahiran dalam bidang kimia dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ini berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni untuk membuat keputusan dan menyelesa ikan masalah dalam kehidupan harian.

Item Type:Book Section
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:10435
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:03 Oct 2010 06:26
Last Modified:26 Jul 2017 04:34

Repository Staff Only: item control page