Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Bab 6 : Sumbangan sikap terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik

Yahaya, Azizi and Hashim, Shahrin (2010) Bab 6 : Sumbangan sikap terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik. In: Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia. ISBN 978-983-52-0532-3

[img]
Preview
PDF
66kB

Abstract

6 SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: Azizi Hj. Yahaya Shahrin Hashim PENGENALAN Sikap menggambarkan personali ti, sikap adalah diri kita. Itulah yang sering kita dengar apabila memperkatakan tentang sikap. Adakah be nar kenyataan di atas ? Adakah dengan sikap yang kita ada, dapat ditunjukkan dengan tingkah laku? Sikap seseorang, objek atau ide yang boleh mempengaruhi tingkah laku individu. Mengikut ahli psikol ogi sosial, sikap meliputi 3 komponen yang utama iaitu af ektif, perilaku dan kognisi ( Rajecki, 1989). Komponen afektif merangkumi emosi positif dan negatif individu te rhadap sesuatu iaitu bagaimana perasaan seseorang terhadapnya. Komponen perilaku pula te rdiri daripada kecende rungan atau bertujuan untuk bertindak pada tingkah la ku tertentu yang berk ait dengan sikap kita. Manakala komponen kognisi merujuk kepada kepercayaan dan pemiki ran yang dipegang oleh seseorang terhadap sesuatu objek. Ketiga-tiga komponen dalam si kap ini saling berhubungan dan seterusnya berfungsi dalam pembentukan dan pemantapan sikap individu.Sikap adalah sesuatu yang berbentuk dalaman dan sukar untuk difahami. Ia terletak di dalam sa nubari individu dan bukan semua sikap dapat dizahirkan secara terang dala m realiti kehidupan. Itul ah sikap yang sering membuat manusia tertanya-tanya dan tercari-cari. Melalui si kap, manusia boleh mempelajari pelbagai ilmu baru untuk mempertingkatkan jati diri. Itulah sikap yang sebenar yang perlu ada dalam diri manusia. Banyak kajian telah d ilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan pencapaian pela jar-pelajar di sekolah. Antara faktor-faktor yang dapat dikesan itu, dan perlu diberi perhatian ialah berkait rapat dengan sikap pelajar. Sikap memainkan peranan yang penting untuk mencap ai kejayaan di dalam sesuatu perkara atau usaha. Apabila seseorang itu gagal di dalam sesu atu perkara, ramai orang akan menyatakan dia mempunyai sikap yang salah. Di se kolah pula, guru-guru sering menyatakan bahawa kegagalan pelajar-pelajar disebabkan oleh sikap mereka yang negatif sepe rti malas, tidak berminat dan sebagainya.

Item Type:Book Section
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:10428
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:02 Oct 2010 03:37
Last Modified:26 Jul 2017 04:31

Repository Staff Only: item control page